Σεμινάριο στο IT Essensials- Τεχνικός Η/Υ

Ειδικότητα

Το σεμινάριο Cisco IT Essensials εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις αναγκαίες γνώσεις στο χώρο του Hardware/Software, των λειτουργικών συστημάτων καθώς και σε θέματα δικτύων, ώστε να ακολουθήσουν μία καριέρα στο χώρο των ηλέκτρονικών υπολογιστών.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο