Σεμινάριο στην Ηλιακή – Θερμική Ενέργεια

Ειδικότητα

Τα ηλιοθερμικά συστήματα συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια που μετέπειτα μπορεί να παραγάγει ηλεκτρισμό.

Οι ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:

  • Σχεδιάζουμε μια ηλιακή θερμική εγκατάσταση.
  • Ανάλυση μιας ηλιακής θερμικής εγκατάστασης.
  • Υλοποίηση μιας ηλιακής θερμικής εγκατάστασης.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Κτίριο