Πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα για αιτήσεις που αφορούν τη Γραμματεία του ΙΕΚ.

Η παραλαβή των αιτήσεων ή της ΒΕΚ γίνεται στο ΙΕΚ Αμ. Φραντζή 3 στο Νέο Κόσμο.

Η ΒΕΚ εκδίδεται  από το ΙΕΚ κάθε 1η και 15η  εκάστου μηνός.

Ο  καταρτιζόμενος για την έκδοσή της οφείλει να έχει προσκομίσει:

  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
  • 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

Για περισσότερες σχετικά με τη πορεία της αίτησης σας, μπορείτε να καλέσετε στο 218 2188800 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00- 20:00 .

    Αίτηση:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων