Τεχνικός Αγροτουρισμού

Ειδικότητα

Η αυξημένη ζήτηση στην Ελλάδα που προκύπτει από τους αυξημένους φυσικούς πόρους που διαθέτει ως χώρα σε εργασίες που αφορούν την οργάνωση και διαχείριση αγροτουριστικών επιχειρήσεων και την παροχή υπηρεσιών τουρισμού  ανοίγει προοπτικές απασχόλησης στον τομέα του Αγροτουρισμού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τον κλάδο του Αγροτικού Τουρισμού και αναζητάτε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο στο ΙΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΡΕΛΚΟ θα καταρτιστείτε άριστα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που θα σας καθιστούν ικανούς να εργασθείτε σε εξαρτημένες εργασίες ως Τεχνικός Αγροτουρισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Παροχές
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

  Πρόγραμμα Σπουδών

  • Αγροτουρισμός & Ανάπτυξη

  • Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

  • Γεωργικές Εγκαταστάσεις

  • Εμπορία (Marketing) Προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

  • Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις

  • Αγροβιοτεχνίες

  • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου

  • Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα

  • Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή ΤΕΧΝΗ