Σεμινάριο στην Ηλεκτρονική

Ειδικότητα

Ο κόσμος που μας περιβάλει υποστηρίζεται από τα Ηλεκτρονικά Συστήματα.

Στο σεμινάριο Ηλεκτρονικής θα καταρτιστείς με τις θεωρητικές γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας τεχνικός σχετικά με ηλεκτρονικά συστήματα, εγκαταστάσεις και δίκτυα.

Χάρη στη μεθοδολογία μας και στο ευέλικτο σύστημα σπουδών μπορείς να αποκτήσεις τις γνώσεις του προγράμματος της Ηλεκτρονικής διαβάζοντας με τον δικό σου ρυθμό.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο