Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Ειδικότητα

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με τεράστια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και η προστασία των μνημείων, των αρχαιολογικών ευρημάτων, των έργων τέχνης, των πολιτιστικών αγαθών, των συλλογών, των εκθεμάτων και εν γένει η προστασία της περιουσίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων δημιουργεί προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της φύλαξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τον κλάδο της Φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και αναζητάτε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο στο ΙΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΡΕΛΚΟ θα καταρτιστείτε άριστα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που θα σας καθιστούν ικανούς να εργασθείτε σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Παροχές
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

  Μαθήματα

  A Εξάμηνο

  • Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων
  • Περιβαλλοντική Αγωγή – Οικολογία

  • Στοιχεία Μουσειολογίας

  • Ιστορία Τέχνης

  • Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα

  • Τουριστική Ψυχολογία

  • Ιστορία & Υλικός Πολιτισμός

  • Αγγλικά Ή Γαλλικά

  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

  Β Εξάμηνο

  • Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

  • Στοιχεία Μουσειολογίας

  • Ιστορία Τέχνης

  • Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα

  • Τουριστική ψυχολογία

  • Ελληνική Λαϊκή Τέχνη

  • Αγγλικά Ή Γαλλικά

  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

  Γ Εξάμηνο

  • Ιστορία Τέχνης

  • Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

  • Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα

  • Αρχές Προληπτικής Συντήρησης

  • Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών

  • Διαχείριση Συλλογών – Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης

  • Υγιεινή-Πρώτες Βοήθειες

  • Αγγλικά Ή Γαλλικά

  • Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα

  Δ Εξάμηνο

  • Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα

  • Ιστορία Τέχνης

  • Βασικές Αρχές Φύλαξη Μουσείων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

  • Εισαγωγή στις Βασικές Εννοιες Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  • Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών

  • Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  • Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

  • Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

  • Αγγλικά Ή Γαλλικά