Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Ειδικότητα

Ο Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, γνώσεις, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μίας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Το στέλεχος αυτό απολαμβάνει πλήρη εμπιστοσύνη από τα διευθυντικά στελέχη, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργανωτική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης. Αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε επαγγελματικά ως Γραμματείς Διεύθυνσης και αναζητάτε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κρατικό πτυχίο στο ΙΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΡΕΛΚΟ θα εκπαιδευτείτε άριστα τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε να απασχοληθείτε σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου και ευρύτερου Τομέα.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Παροχές
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

  Μαθήματα

  A Εξάμηνο

  • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • MARKETING

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  • ΔΙΚΑΙΟ

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  Β Εξάμηνο

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  • ΔΙΚΑΙΟ

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  Γ Εξάμηνο

  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (H/Y)

  • ΦΟΡΟΛ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  Δ Εξάμηνο

  • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  • ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ