Σεμινάριο στην Αιολική Ενέργεια

Ειδικότητα

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Η ενεργεια  αυτή χαρακτηρίζεται ηπια μορφή ενέργειας και περιλαμβάνεται στις καθαρές πηγές όπως συνηθίζεται να λέγεται η μορφή ενέργειας που δε προκαλεί ρύπους.

Οι ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:

  • ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
  • Αιολικές εγκαταστάσεις συνδεδεμένες στο δίκτυο.
  • ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ_ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΛΑΒΕΣ.
  • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.
  • ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.
  • ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Κτίριο