Σεμινάριο στις Πωλήσεις

Ειδικότητα

Με το σεμινάριο «Στέλεχος Πωλήσεων» θα λάβετε εκπαίδευση όσον αφορά στην Τεχνική των Πωλήσεων. Θα εκπαιδευτείτε σε αρχές που σχετίζονται με το Μάρκετινγκ και την εμπορική δραστηριότητα, εξετάζοντας τις Τεχνικές και τα Εργαλεία του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων.

Θα εισαχθείτε στην έννοια των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, θα μάθετε για τις Τιμές και τις Μεταβλητές από τις οποίες επηρεάζονται και θα λάβετε γνώσεις για τις Τεχνικές Πωλήσεων και Διαπραγμάτευσης.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο