Πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα για αιτήσεις που αφορούν τα Σεμινάρια.

Η παραλαβή γίνεται στο Αμβροσίου  Φραντζή 3 στο Νέο Κόσμο.

Για περισσότερες σχετικά με τη πορεία της αίτησης σας, μπορείτε να καλέσετε στο 218 2188800 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00- 20:00 .

    Αίτηση:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων