Στέλεχος Κοστολόγησης

Ειδικότητα

Αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους είναι η ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της δράσης της επιχείρησης. Η κοστολόγηση λοιπόν αποτελεί ένα σύστημα συλλογής πληροφοριών σχετικά με κάθε στοιχείο που συμβάλλει στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος ή των προϊόντων της επιχείρησης. Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να αφενός στη διαδικασία υπολογισμού του κόστους παραγωγής ενός προϊόντος με πλήρη ακρίβεια και αφετέρου στην εξεύρεση των βέλτιστων πρακτικών συμπίεσης του κόστους παραγωγής, με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών των οργανισμών. Αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε επαγγελματικά στον τομέα της Λογιστικής Κόστους  και αναζητάτε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κρατικό πτυχίο στο ΙΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΡΕΛΚΟ θα εκπαιδευτείτε από έμπειρους καθηγητές, σε συνθήκες hands on αποκτώντας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα σας καταστήσουν περιζήτητους στην αγορά εργασίας.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Παροχές
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

  Μαθήματα

  • Γενική Λογιστική Ι και ΙΙ

  • Δίκαιο Ι και ΙΙ

  • Οικονομικά Μαθηματικά Ι και ΙΙ

  • Στατιστική Ι και ΙΙ

  • Λογιστική Εταιρειών

  • Φορολογική Πρακτική

  • Τεχνική Συν/γων

  • Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ

  • Λογιστικές Εφαρμογές Ι και ΙΙ

  • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

  • Φορολογική Λογιστική και Εφαρμογές Ι και ΙΙ

  • Λογιστική Κόστους Ι και ΙΙ

  • Μηχανογραφημένη Βιομηχανική Λογιστική

  • Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα

  • Μηχανογραφημένη Εμπορική Λογιστική

  • Λογιστικά Φύλλα (spread sheets – h/y)

  • Ανάλυση Ισολογισμού

  • Αγγλικά

  • Χρήση Η/Υ