Σεμινάριο στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Ειδικότητα

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο την επιμέρους εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης περιουσίας, αλλά και διαχείρισης ανθρώπινων σχέσεων.

Οι ενότητες που θα καλύψετε αφορούν:

  • Διαχείριση εμπορικών συναλλαγών  με κύριο αντικείμενο την ακίνητη περιουσία.
  • Απόκτηση  εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνικών πωλήσεων.
  • Γνώση της  νομοθεσίας που διέπει την Ελληνική κτηματαγορά.
  • Ενημέρωση σχετικά με τις νέες τάσεις τις αγοράς.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Μαθήματα
Κτίριο