Σεμινάριο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ειδικότητα

Το σεμινάριο Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων σε προετοιμάζει κατάλληλα προκειμένου να αποκτήσεις τις γνώσεις ενός ικανού στελέχους μιας επιχείρησης.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση γραφείου. Επιπλέον θα έχεις πάρει συμβουλές για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος καθώς και για μία επιτυχημένη μελλοντική συνέντευξη με έναν νέο εργοδότη.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο