Σεμινάριο στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Ειδικότητα

Το σεμινάριο «Ειδικός Ψηφιακού Μάρκετινγκ» απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το τομέα της προβολής στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι γνώσεις που αποκτάς είναι είναι η δημιουργία και προώθηση σελίδων στο Facebook, το πώς να στήνει αποτελεσματικές διαφημιστικές εκστρατείες στην πλατφόρμα Google Adwords, η χρήση των Google Analytics για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων καθώς και το πώς θα μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Κτίριο