Σεμινάριο στο CCNA(Cisco Certified Network Associate) Τεχνικός Δικτύων

Ειδικότητα

Η νέα φιλοσοφία του τομέα των επικοινωνιών, που σχετίζεται με την πληροφορική και την εξέλιξη των δικτύων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, απαιτεί το προφίλ του Τεχνικού Δικτύων και Ίντερνετ να είναι εξειδικευμένο.

Με αυτό το σεμινάριο θα κατανοήσεις τις λειτουργίες των τοπικών δικτύων. Θα αποκτήσεις τη δυνατότητα τόσο να εφαρμόσεις και να αναπτύξεις τοπικά δίκτυα σε μια εταιρεία όσο και να μάθεις τον αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης και συντήρησής τους.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο