Σεμινάριο “Βοηθός Κτηνιατρικής Κλινικής”

Ειδικότητα

Το σεμινάριο «Βοηθός Κτηνιατρικής Κλινικής» απευθύνεται σε ανθρώπους με αγάπη για τα ζώα οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της φροντίδας για κατοικίδια ζώα.

Η εκπαίδευση αυτή ενδείκνυται για επαγγελματίες που ήδη εργάζονται στον χώρο και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο