Σεμινάριο στη HTML & CSS

Ειδικότητα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους καταρτιζόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ή να παραμετροποιήσουν templates

Απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στο web design, ή έχουν και θέλουν να βελτιώσουν το γνωστικό τους επίπεδο. Μετά το τέλος του σεμιναρίου, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Χρησιμοποιεί την γλώσσα HTML
  • Χρησιμοποιεί τεχνικές CSS για τη δημιουργία καλαίσθητων ιστοσελίδων

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 μήνες

Κτίριο