Σεμινάριο στο Βιομηχανικό Εξοπλισμό

Ειδικότητα

Η συντήρηση βιομηχανικού εξοπλισμού συνδυάζει μια σειρά δραστηριοτήτων, η εκτέλεση των οποίων απαιτεί το 100% της απόδοσης των διαφόρων εξοπλισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων κλπ.

Στο σεμινάριο Τεχνικός Βιομηχανικού Εξοπλισμού  θα καταρτιστείς με τις θεωρητικές γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ένας τεχνικός σχετικά με τον βιομηχανικό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Χάρη στη μεθοδολογία μας και στο ευέλικτο σύστημα σπουδών μπορείς να αποκτήσεις τις γνώσεις του προγράμματος της Ηλεκτρονικής διαβάζοντας με τον δικό σου ρυθμό.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο