Σεμινάρια ΚΟΡΕΛΚΟ
Αίτηση Συμμετοχής για το Σεμινάριο
Για να κάνετε αίτηση

Το username και το password είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιείτε για την πλατφόρμα στο e- Δήμητρα

Επιπλέον Πληροφορίες

Εκτός από τα παραπάνω δωρεάν σεμινάρια μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις λεπτομέρειες αλλά και τα κόστη που αφορούν στα αντίστοιχα ολοκληρωμένα προγράμματα πατώντας το παρακάτω κουμπί

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.