Σεμινάριο στη Σχολική Ψυχολογία

Ειδικότητα

Το σεμινάριο επιδιώκει την ορθή συνεργασία όλων όσων σχετίζονται με την διαπαιδαγώγηση και μάθηση του παιδιού (γονείς, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) και να εντοπίζει δυσκολίες παιδιών που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή και να παραπέμπει στους ειδικούς φορείς αξιολόγησης και παρέμβασης.
Οι γνώσεις της Σχολικής Ψυχολογίας είναι χρήσιμες σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς, αλλά και επαγγελματίες στον χώρο των παιδαγωγικών που θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σφαιρικής εκπαίδευσης κ συμβουλευτικής.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Πρόγραμμα Σπουδών
Κτίριο