Σεμινάριο στη PHP

Ειδικότητα

Θέλεις να ειδικευτείς σε μια γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση;

Η PHP χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως λόγω του ότι είναι open source και συμβατή με τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα και web servers. Μπορεί να ανταποκριθεί στις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογών οποιασδήποτε κλίμακας, από την παρουσία μία επιχείρησης στο διαδίκτυο ως την υποστήριξη πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλων οργανισμών.

Διάρκεια σεμιναρίου: 2 μήνες

Κτίριο