Ηλεκτρονική

Ειδικότητα

Ο κόσμος που μας περιβάλει υποστηρίζεται από τα Ηλεκτρονικά Συστήματα. Από την πιο απλή οικιακή συσκευή έως το πιο ανεπτυγμένο σύστημα ελέγχου, υπάρχουν ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας σχετικά με την Ηλεκτρονική. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις μια από αυτές χάρη στην ΚΟΡΕΛΚΟ και στο Πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρονικής. Χάρη στην καθοδηγούμενη μεθοδολογία μας και στο ευέλικτο σύστημα σπουδών μπορείς να αποκτήσεις τις γνώσεις του προγράμματος της Ηλεκτρονικής διαβάζοντας με τον δικό σου ρυθμό.

Στόχοι Μαθήματος

 • Να γνωρίζουμε να διακρίνουμε τους διάφορους τύπους σημάτων που υπάρχουν σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, όπως επίσης και τα διαφορετικά συστήματα αρίθμησης που χρησιμοποιούνται και να κάνουμε πράξεις με αυτά.
 • Να προσδιορίζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των διάφορων λογικών οικογενειών και να ερμηνεύουμε τους πινάκες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστών.
 • Να ορίζουμε πότε ένα σύστημα είναι συνδυαστικό και να γνωρίζουμε πώς κατασκευάζεται ξεκινώντας από στοιχεία διακριτά. Να ξέρουμε την λειτουργία των τυπικών συνδυαστικών συσκευών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.
 • Να γνωρίζεις να προσδιορίζεις τις διαφορές μεταξύ ενός ακολουθιακού κυκλώματος και ενός μη ακολουθιακού κυκλώματος και να γνωρίζεις να περιγράφεις τη λειτουργία των ακολουθιακών συσκευών που χρησιμοποιούνται περισσότερο.
 • Να διακρίνεις τους διάφορους τύπους μνήμης που χρησιμοποιούνται περισσότερο , όπως επίσης να προσδιορίζεις τα διαφορετικά παθητικά στοιχεία που υπάρχουν σε ένα κύκλωμα , την απόκριση τους σε συνάρτηση με τον τύπο διέγερσης.
 • Να ξέρεις τα διαφορετικά ενεργά στοιχεία που μπορεί να αποτελείται ένα κύκλωμα, τις βασικές αρχές λειτουργίας του και τις πιο συνηθισμένες χρήσεις τους.
 • Να προσδιορίζεις τα χαρακτηριστικά ενός τελεστικού ενισχυτή , ιδανικού ή πραγματικού. Να κατανοείς πώς λειτουργούν τα κυκλώματα, που η λειτουργία τους βασίζεται στον τελεστικό ενισχυτή και ποια είναι τα πλεονεκτήματα αν τον συμπεριλάβουμε στον σχεδιασμό τους.
 • Να προσδιορίζεις τις αιτίες που οδηγούν στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και ποια είναι τα γεγονότα που το συνοδεύουν. Να γνωρίζεις τα ηλεκτρονικά στοιχεία που βασίζουν την λειτουργία τους στο συγκεκριμένο φαινόμενο.
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων