Ανίχνευση Εκρηκτικών Μηχανισμών Στα Υφαλα Καραβιών-Σκαφών

Ειδικότητα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες που υπηρετούν ήδη ή θα επιθυμούσαν να ξεκινήσουν να υπηρετούν την ιδιωτική ασφάλεια.
Το πρόγραμμα αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση των συνθηκών ασφάλειας των λιμένων.

Στην ανίχνευση των απειλών κατά της ασφάλειας, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος ενεργειών προσβολής της ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες .

Μετά την εκπαίδευση το στέλεχος των υπηρεσιών ασφάλειας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας με αποτέλεσμα τα μέτρα που λαμβάνει να κρίνονται απολύτως ικανοποιητικά και σε πολλές περιπτώσεις να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS .

Συγκεκριμένα, το στέλεχος των υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαιδεύεται για την αντιμετώπιση συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών και των πλοίων που ελλιμενίζονται. Το στέλεχος υπηρεσιών ασφάλειας φροντίζει ώστε τα μέτρα και οι διαδικασίες ασφάλειας να εφαρμόζονται με την ελάχιστα δυνατή ενόχληση σε επιβάτες-πλοία-λιμένες.
Διάρκεια: 75 ώρες

Κτίριο

    Δηλώστε Ενδιαφέρον:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων