Υψηλής Επικινδυνότητας Διάσωση Σε Αστικό Περιβάλλον

Ειδικότητα

HIGH-RISK URBAN RESCUE

Το σεμινάριο  υψηλού κινδύνου διάσωσης τραυματία ( HighRisk Casualty Rescue) εστιάζει στις βασικές αρχές του Tactical Medicine (T.M.). Το HighRisk Casualty Rescue είναι το πρότυπο προνοσοκομειακής περίλθαψης τραυματία σε επιχειρησιακό περιβάλλον έως ότου αυτός μεταφερθεί σε νοσοκομείο και τον αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και νοσηλευτών και αναφέρεται σε.

  • Πολεμικό Τραύμα
  • Αεραγωγός/ Κυκλοφορικό Σύστημα
  • ΗΖC: Αντιμετώπιση τραύματος υπό άμεση απειλή
  • Παρουσίαση Υλικών – Πρακτική Εξάσκηση
  • Εξέταση

To σεμινάριο απευθύνεται σε πολίτες, σε επαγγελματίες στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις (μη-υγεινομικό προσωπικό).

Κτίριο

    Δηλώστε Ενδιαφέρον:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων