Φορολογικές Δηλώσεις

Ειδικότητα

Το σεμινάριο αυτό επιλέχθηκε μεταξύ άλλων τίτλων λόγω του ότι βρισκόμαστε σε περίοδο υποβολής των αναφερόμενων δηλώσεων.

Επομένως για την σωστή εκμάθηση συμπλήρωσης τέτοιων εγγράφων, θα δωθούν παραδείγματα σύνταξης:

  • Του Ε1, το οποίο είναι η Φορολογική Δήλωση των φυσικών προσώπων
  • Του Ε2, το οποίο είναι το έντυπο για την Δήλωση εισοδημάτων από ακίνητα και
  • Του Ε9, που είναι η Δήλωση των ακινήτων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν τον τρόπο συμπλήρωσης των άνωθε εντύπων ώστε να είναι στην προνομιακή θέση να τα συμπληρώνουν μόνοι τους. Επίσης σε αποφοίτους διαφόρων εκπαιδευτικών μονάδων οι οποίοι έχουν θεωρητικό υπόβαθρο αλλά υστερούν στο πρακτικό μέρος. Τέλος, απευθύνεται και σε άτομα που εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις και δεν έχπυν τις απαραίτητες γνώσεις.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 ώρες

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κτίριο

    Δηλώστε Ενδιαφέρον:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων