Διοικητικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

Ειδικότητα

Το IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DIΡLΟΜΑ ΙΝ ΒUSΙΝΕSS ΑDΜΙΝISΤRΑΤIΟΝ είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης, που απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν στόχο να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν ως δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Προσφέρει στους καταρτιζόμενους, στοχευμένες γνώσεις και εφαρμόσιμες τεχνικές στο mαnαgement,έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να εργαστούν σε Θέσεις ευθύνης στην σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρείς κύκλους. Ο κάθε κύκλος πραγματεύεται ένα από τα παρακάτω τρία αντικείμενα:

  • BASIC ECONOMICS
  • SALES MANAGEMENT
  • CUSTOMER SERVICE

Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση κάθε επόμενου κύκλου, είναι η επιτυχής αξιολόγηση του σπουδαστή στον κύκλο που έχει ολοκληρώσει. Κάθε κύκλος συνδέεται με τη λήψη πιστοποιητικού στο αντικείμενο που καλύπτει. Οι συμμετέχοντες, Θα λάβουν 3 πιστοποιητικά -ένα για κάθε επιτυχή αξιολόγηση ανά κύκλο. Στο τέλος  του εξειδικευμένου αυτού επιμορφωτικού προγράμματος θα απονεμηθεί στους απόφοιτους το συγκεντρωτικό πιστοποιητικό «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DIΡLΟΜΑ ΙΝ ΒUSΙΝΕSS ΑDΜΙΝISΤRΑΤIΟΝ».

Κτίριο

    Δηλώστε Ενδιαφέρον:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων