Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης Ιατρείου Και Διαγνωστικού Κέντρου(Full Course PA)

Ειδικότητα

Οι γραμματείς ιατρών εργάζονται σε ιδιωτικά ιατρεία, κλινικές, κέντρα φροντίδας και αποκατάστασης, νοσοκομεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Παρόλο που δεν παρέχουν άμεση ιατρική φροντίδα συνιστούν το συνδετικό κρίκο επικοινωνίας ασθενών – ιατρών, μονάδων φροντίδας υγείας – ασφαλιστικών εταιρειών και των λοιπών υπηρεσιών παροχής φροντίδας στους ασθενείς. Οι αρμοδιότητες τους περιλαμβάνουν την οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη του ιατρείου, τη διαχείριση των ιατρικών φακέλων και των βάσεων δεδομένων, την επεξεργασία των αιτημάτων των ασθενών, τον προγραμματισμό των ραντεβού, τη συνταγογράφηση, την τιμολόγηση, την
καταχώρηση των γνωματεύσεων κ.α.
Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και εκπαίδευσης από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες και εισόδου σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και  με κύρος επάγγελμα που συνεισφέρει στην ευζωία καθόλα τα στάδια της ζωής. Απευθύνεται σε σπουδαστές και
απόφοιτους ΙΕΚ, σε νέες και νέους που αναζητούν εργασία στον τομέα της υγείας καθώς και σε γραμματείς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης.
Ως σπουδαστής θα παρακολουθήσεις ενότητες ιατρικής ορολογίας, διαχείρισης ιατρικών φακέλων, προετοιμασίας και επεξεργασίας ιατρικών εξόδων, προγραμματισμού ραντεβού, τεχνικών επικοινωνίας, αρχών εξυπηρέτησης και διαχείρισης παραπόνων πελατών, αποτελεσματικής
διαχείρισης χρόνου, ψυχολογίας ασθενών, εισαγωγής στα κοινωνικά μέσα, οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου, νομικού πλαισίου και επαγγελματικής δεοντολογίας και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Πρόγραμμα Σπουδών
Κτίριο

    Δηλώστε Ενδιαφέρον:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων