Βοηθός Εργοθεραπείας

Ειδικότητα

Η Εργοθεραπεία επικεντρώνεται στη βοήθεια ατόμων με κινητικά, αισθητικά, γνωστικά/αντιληπτικά ή ψυχοκοινωνικά ελλείμματα να καθίστανται το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής τους, ενισχύοντας έτσι την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα αυτοπραγμάτωσης τους. Αφορά ενήλικες και παιδιά και χρησιμοποιεί δραστηριότητες που επιλέγονται βάσει των ιδιαιτέρων αναγκών του κάθε ατόμου.

Ως απόφοιτος της Ειδικότητας θα απασχολείσαι με άτομα που πάσχουν από νευρολογικές, αισθητηριακές, αναπτυξιακές, μυοσκελετικές, ψυχικές και γνωστικοαντιληπτικές, καρδιοαναπνευστικές και άλλες διαταραχές. Οι τομείς που θα δραστηριοποιείσαι θα είναι:

 • το κινητικό σύστημα του ασθενούς και ο τρόπο αντίδρασής του στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος
  η διαχείριση των ψυχολογικών αντιδράσεων που παρουσιάζονται στην αναπηρία (θυμός, άρνηση, απόρριψη)
 • η ψυχολογική ενίσχυση του ασθενούς ώστε να μεγιστοποιήσει την ανεξαρτησία του
 • η εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης υπό την καθοδήγηση του Εργοθεραπευτή
 • η γνώση των αναπτυξιακών γνωρισμάτων κάθε ηλικίας και των δυνητικών προβλημάτων ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο πρόγραμμα.
 • η εφαρμογή πρακτικών εργοθεραπείας (βιωματικές ασκήσεις, ευχάριστες δραστηριότητες) που απευθύνονται σε παιδιά με αυτισμό, αναπτυξιακές καθυστερήσεις και σε ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας που πάσχουν από χρόνιες καταστάσεις και ελλείμματα εκτέλεσης έργων στην καθημερινότητά τους.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Παροχές
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

  Πρόγραμμα Σπουδών

  A Εξάμηνο

  • Ανατομία

  • Φυσιολογία

  • Στοιχεία Νοσολογίας

  • Στοιχεία Ορθοπεδικής

  • Εισαγωγή Στην Ψυχολογία

  • Κινησιολογία Ι

  • Βασικές Αρχές Αεροθεραπείας

  • Στάδια Ανθρώπινης Ανάπτυξης

  • Μοντέλα Και Προσεγγίσεις Στην Αεροθεραπεία

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα

  B Εξάμηνο

  • Κινησιολογία  ΙΙ

  • Τεχνικές Αεροθεραπείας

  • Ψυχοκοινωνική Αεροθεραπεία

  • Παθολογία

  • Στοιχεία Παιδιατρικής

  • Στοιχεία Νευρολογίας

  • Στοιχεία Γηριατρικής

  • Δεοντολογία Και Αεροθεραπεία

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα

  Γ Εξάμηνο

  • Δημιουργικότητα Και Αεροθεραπεία Ι, ΙΙ

  • Ψυχοπαθολογία

  • Πρώτες Βοήθειες

  • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής

  • Αξιολόγηση Στην Αεροθεραπεία

  • Ειδικές Θεραπευτικές Τεχνικές

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα

  Δ Εξάμηνο

  • Αεροθεραπεία Στην Τρίτη Ηλικία

  • Νευροφυτικές Διαταραχές Και Αεροθεραπεία

  • Αναπτυξιακές Διαταραχές Και Αεροθεραπεία

  • Οργάνωση Και Διοίκηση Μονάδων Αεροθεραπείας

  • Οι Ομάδες Στην Αεροθεραπεία

  • Πρακτική Εφαρμογή Στην Ειδικότητα