Τεχνικός Βιολογικής και Οργανικής Γεωργίας

Ειδικότητα

Η αυξημένη ζήτηση στην Ελλάδα που προκύπτει από τους αυξημένους φυσικούς πόρους που διαθέτει ως χώρα σε εργασίες που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές των μεθόδων της βιολογικής γεωργίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αν σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τον κλάδο της Βιολογικής Γεωργίας και αναζητάτε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο στο ΙΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΡΕΛΚΟ θα καταρτιστείτε άριστα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που θα σας καθιστούν ικανούς να εργασθείτε σε εξαρτημένες εργασίες ως Τεχνικός Βιολογικής Γεωργίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 218 21 888 50!

Παροχές
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

  Πρόγραμμα Σπουδών

  • Αρχές & Μέθοδοι Βιολογικής Γεωργίας

  • Οικολογία & Γεωργία

  • Εδαφολογία & Περιβάλλον

  • Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία

  • Φυτοπροστασία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

  • Ρύπανση & Περιβάλλον

  • Νέες Καλλιέργειες Βιοτεχνολ. & Περιβ.

  • Αγροτουρισμός & Περιβάλλον

  • Εφαρμοσμένη Εδαφολογία

  • Λιπασματολογία & Περιβάλλον

  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Άρδευση

  • Αγρομετεωρολογία – Κλιματολογία

  • Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων

  • Γεωργικά Εργαλεία & Μηχανήματα

  • Συσκευασία – Εμπορία – Τυποποίηση Βιολογικών Προϊόντων

  • Μελισσοκομία

  • Κοστολόγηση Βιολογ. Καλλιεργειών

  • Τεχνολογία Τροφίμων & Ποτών

  • Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

  • Γεωργική Οικονομία

  • Αναπαραγωγή Και Πολ/σμος Φυτών

  • Χρήση Η/Υ

  • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα