Ασφάλεια Η/Υ – Δικτύων & Internet

Ειδικότητα
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια
  • Κρυπτογραφία, κρυπτογραφικά συστήματα
  • Ασφάλεια υπολογιστών
  • Ασφάλεια Internet

Διάρκεια Σεμιναρίου: 20 ώρες
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Κτίριο

    Δηλώστε Ενδιαφέρον:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων