Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Επαγγελματικά προγράμματα για όλους
Java
/home/korelkog/public html/wp content/uploads/2015/12/java
  • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
  • Βασική δομή της γλώσσας
  • Η JAVA στο web
  • Γραφικά στη JAVA
  • Μεταφραστής, διορθωτής

Διάρκεια Σεμιναρίου: 30 ώρες

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Java

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*