Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων
Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων

Μια ειδικότητα αναγκαία για την εποχή μας. Οι γνώσεις του επαγγελματία Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων που θα αποκομίσει από τις Σχολές Κορέλκο είναι επαρκείς ώστε να μπορέσει να εργαστεί σε ένα εύρος τεχνολογικών πεδίων όπως:

 • Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.
 • Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
 • Studio οπτικο-ακουστικών εγγραφών.
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα εμπορίας ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών προϊόντων και συστημάτων ασφαλείας.
 • Ειδικά ηλεκτρονικά εργαστήρια (Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Αεροπορικές εταιρείες κλπ.) που χρησιμοποιούν ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρακουστικά μέσα και συστήματα ασφαλείας.
 • Μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών προϊόντων του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Εργαστήρια επισκευής ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρακουστικών συστημάτων.

 • Αγγλικά Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV
 • Χρήση Η/Υ Ι ΙΙ
 • Ηλεκτροτεχνία
 • Στοιχεία Μηχανικής Τεχνολογίας
 • Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι ΙΙ
 • Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι ΙΙ
 • Εισαγ. στους Η/Υ & Προγραμματισμός
 • Χρήση Η/Υ
 • Μικροεπεξεργαστές
 • Επικοινωνίες
 • Ηλεκτρονικές Διατάξεις & Μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών
 • Ραδιοεπικοινωνία Ι ΙΙ
 • Τηλεοπτική Τεχνική Ι ΙΙ
 • Ηλεκτρονικές Ηχητικές Διατάξεις
 • Βίντεο - Κάμερα
 • Συστήματα Ασφαλείας

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών & Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*