Έτσι γράφεται το μέλλον
Έτσι γράφεται το μέλλον
Μουσική Τεχνολογία
Μουσική Τεχνολογία

Η μουσική παραγωγή του σήμερα εξελίσσεται αγκαλιάζοντας τα τεράστια τεχνολογικά άλματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσων.

Η μουσική με τεχνολογία είναι μία ειδικότητα που γεννά καταξιωμένους επαγγελματίες οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτές τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Οι Σχολές Κορέλκο, άμεσα συνεργαζόμενες με δισκογραφικές εταιρείες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και θέατρα, παρέχουν κατάρτιση ουσίας στα αυριανά στελέχη του χώρου.

Οι θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτής της ειδικότητας τοποθετούνται στους χώρους του Πολιτισμού των Τεχνών και του Θεάτρου αλλά και σε αυτούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και της Μουσικής Παιδείας.

 • Τεχνικοί σε μουσικές παραγωγές και συναυλιακές εκδηλώσεις.
 • Σαν ειδικοί στη μουσική τεχνολογία του studio.
 • Σαν στελέχη παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Γνώσεις για τη χρήση μηχανημάτων εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου.
 • Γνώσεις τεχνικών σύνθεσης ήχου. Εξοικείωση με τον προγραμματισμό synthesizer
 • Χειρισμό Λογισμικού (software) για την εισαγωγή και επεξεργασία μουσικών κειμένων.

 • Θεωρία Audio I,II
 • Οργανογνωσία
 • Ακουστική I, II
 • Ηχοληψία I, II
 • Λογισμικό Μουσικής Παραγωγής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
 • Μουσική Τεχνολογία Ι, ΙΙ
 • Βασική Θεωρία Μουσικής
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
 • Ιστορία Μουσικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
 • Μουσική Ανάλυση I, II
 • Θεωρητικά Μουσικής
 • Διπλωματική Εργασία Ι, ΙΙ
 • Μουσική και Ήχος για Κινηματογράφο & Media Ι, ΙΙ
 • Μουσική Βιομηχανία
 • Επεξεργασία/Μίξη Ήχου Ι, ΙΙ
 • Παραγωγή Μουσικής για Δισκογραφία

Ενδιαφέρομαι για το Πρόγραμμα:
Μουσική Τεχνολογία

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων*