Ετήσια εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

Ειδικότητα

Η ετήσια εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή  παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις στην έννοια και το περιεχόμενο της ειδικής εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα στόχος είναι μέσα από την κατανόηση βασικών εννοιών, αρχών και μοντέλων που ισχύουν στην Ειδική Αγωγή να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά με άτομα με αναπηρίες.

Μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης οι φοιτητές θα:

 • γνωρίζουν τους τρόπους με τον οποίους προσεγγίζεται η αναπηρία
 • αποκτήσουν ολοκληρωμένες γνώσεις γύρω από την βιβλιογραφία της Ειδικής Αγωγής
 • είναι ικανοί να ορίζουν την έννοια της συνεκπαίδευσης και να γνωρίζουν πως εφαρμόζεται στην Ελλάδα
 • αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα όπως ο αυτισμός, η δυσλεξία, τα προβλήματα ακοής, όρασης, ΔΕΠ-Υ κ.α
 • μπορούν να παρέχουν εξατομικευμένα προγράμματα χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΕΤΗΣΙΟ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ /ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ/ΙΕΚ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ,ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Μαθήματα
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων