Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου

Ενότητες

  • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων

  • Επεξεργασία κειμένου

  • Υπολογιστικά Φύλλα

  • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  • Παρουσιάσεις

  • Βάσεις Δεδομένων

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.