Σεμινάριο στον Φαρμακευτικό Τομέα

Ειδικότητα

Η Φαρμακευτική Βιομηχανία αναπτύσσεται παγκοσμίως λόγω της εξέλιξης της Ιατρικής επιστήμης, της αύξησης των χρόνιων παθήσεων καθώς και της συνεχούς εξέλιξης των ήδη υπάρχοντων φαρμάκων αλλά και την δημιουργία νέων.

Το σεμινάριο αφορά στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση στην αγορά φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων για την προληπτική και θεραπευτική χρήση τους.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο