Σεμινάριο στο CCΝΑ SΕCURITY

Ειδικότητα

Αυτό το σεμινάριο επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν έννοιες σχετικές με την ασφάλεια δικτύων. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των δικτύων και διαθέτουν το γνωστικό υπόβαθρο του CCNA, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην ασφάλεια δικτύων και να αποκτήσουν την δυνατότητα εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού, καθώς και αντιμετώπιση προβλημάτων (troubleshooting).

Συγκεκριμένα:

  • Σχεδιάζουν, υλοποιούν και να εποπτεύουν σύνθετες πολιτικές ασφαλείας  χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες και τις δυνατότητες  του Cisco IOS.
  • Επιτελούν βασικές λειτουργίες διασφάλισης δικτύων με τη χρήση  γραμμής εντολών (CLI) σε routers & switches καθώς και με τη χρήση  GUI σε Cisco ASA.
  • Υλοποιούν secure site-to-site VPNs είτε σε Cisco IOS είτε σε CISCO  ASA. Αναλύονται τεχνικές ισχυρής κρυπτογράφησης καθώς κι η δομή  σύγχρονων malware.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο