Σεμινάριο στην Ηλιακή – Φωτοβολταϊκή Ενέργεια

Ειδικότητα

Όλοι έχουμε ακούσει για τα φωτοβολταϊκά  και για την εξέλιξή τους. Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις σύμφωνα με το συσχετισμό παραγωγής – κατανάλωσης ενεργειακών μορφών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστούν μονόδρομο τη στροφή στις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ έχουν πολλές δυνατότητες παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας.

Οι ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής:

  • Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΦΒ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
  • ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΒ.
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
  • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
  • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Κτίριο