Σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Ειδικότητα

Το σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή  παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις στην έννοια και το περιεχόμενο της ειδικής εκπαίδευσης σε θεωρητικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα στόχος είναι μέσα από την κατανόηση βασικών εννοιών, αρχών και μοντέλων που ισχύουν στην Ειδική Αγωγή να μπορέσουμε να συνεργαστούμε  αποτελεσματικά με άτομα με αναπηρίες.

Διάρκεια σεμιναρίου: 3 μήνες

Μαθήματα
Κτίριο