Σεμινάριο στην Κλινική Παιδιατρική

Ειδικότητα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να γνωρίζεις, όλα τα στάδια και χαρακτηριστικά της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού, τις παθολογικές καταστάσεις όλων των συστημάτων του παιδικού οργανισμού, να αναγνωρίζει τα προβλήματα του ασθενούς παιδιού, να μπορεί να σχεδιάζει ένα πλάνο νοσηλείας που θα εγκρίνει στην συνέχεια ο αρμόδιος ιατρός και τέλος να εφαρμόζει την απαιτούμενη παιδιατρική νοσηλευτική φροντίδα.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Κτίριο