Σεμινάριο στη Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου Και Διαγνωστικού Κέντρου

Ειδικότητα

Το σεμινάριο περιλαμβάνει  ενότητες ιατρικής ορολογίας, διαχείρισης ιατρικών φακέλων, προετοιμασίας και επεξεργασίας ιατρικών εξόδων, προγραμματισμού ραντεβού, τεχνικών επικοινωνίας, αρχών εξυπηρέτησης και διαχείρισης παραπόνων πελατών, αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, ψυχολογίας ασθενών, εισαγωγής στα κοινωνικά μέσα, οργάνωσης και λειτουργίας γραφείου, νομικού πλαισίου και επαγγελματικής δεοντολογίας και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Διάρκεια σεμιναρίου: 5 μήνες

Πρόγραμμα Σπουδών
Κτίριο