Σχολική Ψυχολογία

Ειδικότητα

Η Σχολική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σχολική κοινότητα. Αφορά όλα τα μέλη του σχολείου και της γενικότερης εκπαίδευσης και η εφαρμογή της έχει ως στόχο την ολιστική μορφή εκπαίδευσης.
Ο Σχολικός Ψυχολόγος επιδιώκει την ορθή συνεργασία όλων όσων σχετίζονται με την διαπαιδαγώγηση και μάθηση του παιδιού (γονείς, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές), ενώ έχει την ικανότητα να εντοπίζει δυσκολίες παιδιών που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή και να παραπέμπει στους ειδικούς φορείς αξιολόγησης και παρέμβασης.
Οι γνώσεις της Σχολικής Ψυχολογίας είναι χρήσιμες σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς, αλλά και επαγγελματίες στον χώρο των παιδαγωγικών που θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σφαιρικής εκπαίδευσης κ συμβουλευτικής.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09.2016.
  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ.Πρωτ: Κ1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
  • Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης(ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης(Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης χορηγούνται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικού προγράμματος 200 ωρών με τίτλο “Σχολική Ψυχολογία”
  • Πιστοποιητικό από Φορέα Αναγνωρισμένο από Το Κράτος με τίτλο “Σχολική Ψυχολογία”

Διάρκεια προγράμματος: 200 ώρες

Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας ή κάλεσε στο 218 21 888 50 και ένας εκπρόσωπος της ΚΟΡΕΛΚΟ θα επικοινωνήσει μαζί σου χωρίς καμιά υποχρέωση από την πλευρά σου!

Πρόγραμμα Σπουδών
Κτίριο

    Δηλώστε Ενδιαφέρον:

    Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων