Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)

Ενότητες

  • Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO) (Γενικές διατάξεις, Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομικό πλαίσιο/Αρχές επεξεργασίας δεδομένων/Υπεύθυνοι επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία/Μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες/διεθνείς οργανισμούς/Ανεξάρτητες αρχές επίβλεψης/Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας /Ηγεσία συμμόρφωση και πρότυπα )

  • Βασικές Έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

  • Παρουσίαση και ανάλυση Βασικών Θεμάτων Δικτύων

  • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής, παραδείγματα και εφαρμογές

  • Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση συστημάτων πληροφορικής

  • Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

  • Διαδικτυακή συνεργασία.

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.