Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής στην Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολίων

Ειδικότητα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους, σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες,καθώς και σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ, οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτικός που έχει εξειδικευτεί στην Ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών, βασιζόμενος στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, είναι σε θέση να αναγνωρίζει:

 • Τις κατηγοριοποιήσεις των μαθησιακών δυσκολιών.
 • Τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες .
 • Την έγκαιρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών.

Πρόγραμμα Σπουδών – Ενότητες

 • Εννοιολογικές διασαφηνίσεις.
 • Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Μαθησιακές δυσκολίες και Γνωστικά ελλείμματα.
 • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών.
 • Δυσκολίες στα Μαθηματικά.
 • Βασικές αρχές κατά την ανίχνευση και αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών.
 • Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών.
 • Μαθησιακές δυσκολίες και Σύγχρονες Γνωστικές Προσεγγίσεις.
 • Θέματα παρέμβασης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Συνεργασία Σχολείου – οικογένειας σε περιπτώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων