Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία

Ενότητες

  • Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ίντερνετ

  • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας και βίντεο

  • Εργαλεία ανάπτυξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-shop)

  • Η Έννοια Του Search Engine Optimization

  • Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

  • Βασικές αρχές της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών

  • Το νομοθετικό πλαίσιο στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.