Εκπαίδευση στην Κλινική Νευροψυχολογία – Νευροψυχολογία για επαγγελματίες υγείας

Ειδικότητα

Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος? Πώς αλληλεπιδρά με το σώμα ώστε να ελέγξει και διαμεσολαβήσει συμπεριφορές και ενέργειες?

Η νευροψυχολογία ασχολείται με την μελέτη του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος μέσα από τις διαφορετικές δομές και τα νευρωνικά του κυκλώματα δημιουργεί και ελέγχει την συμπεριφορά και τις γνωστικές αλλά και συναισθηματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Επιτρέπει την εις βάθος κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συγγενείς παθήσεις, τραυματισμοί, εκφυλιστικές νόσοι ή άλλες διαταραχές επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου (αντίληψη, γλώσσα, μνήμη, σκέψη, συναίσθημα) και κατ’ επέκταση τη συμπεριφορά του ατόμου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες

 • Να γνωρίζουν τη βασική οργάνωση του νευρικού συστήματος
 • Να περιγράφουν τους μηχανισμούς επικοινωνίας εντός του νευρικού συστήματος
 • Να περιγράφουν τους μηχανισμούς επικοινωνίας του νευρικού συστήματος με τα υπόλοιπα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού
 • Να γνωρίζουν τις κυριότερες τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησης της λειτουργίας του νευρικού συστήματος
 • Να περιγράφουν το ρόλο της ασυμμετρίας στην εγκεφαλική δομή και λειτουργία.
 • Να γνωρίζουν τις περιοχές του εγκεφάλου και τα νευρωνικά μονοπάτια που ελέγχουν τις βασικές λειτουργίες όπως γλώσσα, συναίσθημα, μνήμη – μάθηση, προσοχή, συνείδηση καθώς και τις εκτελεστικές λειτουργίες.
 • Να κατανοούν τη συμπτωματολογία που παράγεται μετά από βλάβες σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.
 • Να γνωρίζουν τις κυριότερες διαταραχές κίνησης, μνήμης και μάθησης, γλώσσας, και προσοχής.
 • Να γνωρίζουν τις κυριότερες νευρολογικές παθήσεις
 • Να σχηματίζουν αδρές διαγνωστικές εντυπώσεις.
 • Να γνωρίζουν βασικούς τρόπους εκτίμησης των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών στον άνθρωπο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο είναι χρήσιμο σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την αλληλεπίδραση νου και σώματος ή οποιονδήποτε εργάζεται στα πεδία ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας, βασικών επιστημών και έρευνας, νοσηλευτικής, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας αλλά και σε κοινωνικούς λειτουργούς, εργαζόμενους σε κέντρα αποκατάστασης και φροντίδας ασθενών, κέντρα ημέρας, φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν κλινική κατεύθυνση

Γίνε κι εσύ ένας επαγγελματίας του χώρου έτοιμος να εργαστεί στον συγκεκριμένο τομέα!

Πρόγραμμα Σπουδών
Κτίριο

  Δηλώστε Ενδιαφέρον:

  Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων