Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία

Ενότητες

  • Χρήση ΗΥ& Διαχείριση Αρχείων

  • Υπηρεσίες Διαδικτύου

  • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Διαδικτυακή Συνεργασία

  • Προγραμματισμός έργου Εργαλεία διαχείρισης έργων, Δημιουργία έργου, Εργασίες/δραστηριότητες (tasks), Πόροι και κόστη

  • Υπολογιστικά Φύλλα, Χρηματοοικονομική Χρήση (Μορφοποίηση, Τύποι και Συναρτήσεις, Γραφήματα, Ανάλυση, Επικύρωση και Έλεγχος, Βελτίωση Παραγωγικότητας, Συνεργατική Επεξεργασία)

  • Πρακτικές DEVOPS

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.