Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Ενότητες

  • Ανάλυση και παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων ιστοσελίδων

  • SWOT, Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος

  • Περιγραφή έρευνας αγοράς και τα στάδια υλοποίησης

  • Τρόποι προβολής μίας ιστοσελίδας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου marketing

  • Προϋποθέσεις επιτυχίας μέσα από την χρήση Social Media Marketing

  • Παρουσίαση και ανάλυση του τρόπου αύξησης των Followers στα social media

  • Ανάλυση ενός τακτικού πλάνου επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

  • Mobile εφαρμογές

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.