Πληροφορίες

Πρόγραμμα  Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, πληττομένων από το COVID-19

Παροχή επιταγής κατάρτισης 600€ (εκπαιδευτικών vouchers) σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενους από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

  • Δικηγόροι (ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή), ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
  • Ιατροί , Οδοντίατροι, Μαίες
  • Φυσικοθεραπευτες Εργοθεραπευτές , Λογοθεραπευτές,Διατροφολόγοι
  • Ψυχολόγοι , ψυχοθεραπευτές , Σύμβουλοι ψυχ υγείας
  • Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι
  • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  • Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • Εκπαιδευτικοί ( Ελλάδα. Επαγγελματίες )
  • Ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων , Ιδ σχολείων
  • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου
ΚΑΔ που δικαιουνται voucher (PDF)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα.
Για περισσότερες σχετικά με τη πορεία της αίτησης σας, μπορείτε να καλέσετε στο 218 2188800 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00- 20:00 .

Δηλώστε Ενδιαφέρον:


Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων

Υποβολή αίτησης online
Τα Επιπλέον δωρεάν Προγράμματα

Αντικείμενα Επιδοτούμενης Κατάρτισης