Τα Προγράμματα Σπουδών μας
Αίτηση Συμμετοχής για Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία αναφερόμαστε προσφέρονται διαμέσου της υβριδικής μεθόδου Blended Learning.

Πρόκειται για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που αποτελούνται από

  • Κατεξοχήν Θεωρητικό Περιεχόμενο του προγράμματος

  • Live Sessions με καθηγητές

  • Πρακτική σε επαγγελματικούς χώρους

  • Εργαστηριακά Μαθήματα

  • Μεγαλύτερη Διάρκεια (Ένα ακαδημαϊκό έτος)

Καθένα από τα προγράμματα περιλαμβάνει συνδυασμό των ανωτέρων επιλογών (ανάλογα με την υφή του κάθε προγράμματος και όχι απαραίτητα όλα μαζί) και οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις .

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.